Vassfaret leirskole

“Marpa Løberg produserte en presentasjonsvideo for Vassfaret leirskole høsten 2013.
Vi er svært fornøyd med denne produksjonen!
Marpa kom raskt i gang med opptak og hadde gode og kreative forslag fra første stund.
Han var videre under hele produksjonsperioden lydhør for våre spørsmål og ønsker, var iderik og så stadig nye løsninger. Han var hele tiden svært lett å samarbeide og kommunisere med. Ingenting var umulig i utgangspunktet,og han ga seg ikke før vi alle ble fornøyd med det endelige resultatet.
Vi får nå stadig hyggelige tilbakemeldinger om en flott presentasjonsvideo som virkelig greier å formidle kjernen i det vi ønsker å stå for i norsk leirskolevirksomhet.
Den har derfor fått stor verdi for oss, og blir brukt aktivt til å nå nye kundegrupper, også i anbudsrunder.
Vassfaret leirskole kan varmt anbefale å kontakte Marpa Løberg for videooppdrag.”

Vennlig hilsen
Grete Østerås
Daglig leder ved Vassfaret leirskole